Contact informatie

Schoorsteenveegbedrijf
" w.koelewijn"

Brink 25
1974 KT Beverwijk
Tel: 0251-210614
Mob: 06-55921021

Schoorsteenvegen

In principe vegen wij uw schoorsteen vanaf het dak. Hierdoor kan de conditie van de schoorsteen direct worden gecontroleerd.
Ook kan er dan worden bekeken of een eventuele kap nog goed bevestigd is of dat er een vogelnest verwijderd dient te worden.
Het vegen kan ook prima van onderaf met een daarvoor geschikte veeghaspel.
Wij vegen geen asbestkanalen!

Schoorsteen renovatie

Een lekkende schoorsteen veroorzaakt problemen. Niet alleen voor het stoken van uw kachel of haard, maar op den duur ook voor uw eigen veiligheid. Deze problemen kunt u makkelijk voorkomen door het laten renoveren van de schoorsteen. De rookgassen die uit de kachel of haard worden afgevoerd kunnen de schoorsteen aantasten. Door slijtage en scheurvorming kan de schoorsteen gaan lekken. Een slecht brandende kachel is het gevolg. Met behulp van een flexibele roestvrijstalen voering kan de schoorsteen eenvoudig worden gerenoveerd. Waarnodig wordt een dubbelwandige buis gebruikt of wordt het schoorsteenkanaal geïsoleerd met vermiculite. Na renovatie bent u verzekerd van een optimale rookafvoer en optimaal stookgenot.
schoorsteenveegbedrijf   W.koelewijn   aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade's onstaan door achterstallig onderhoud van haarden, kachels en/of ventilatiekanalen.